Małżeństwo osób niepełnoletnich

Możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez osobę niepełnoletnią (czyli taką, która nie skończyła 18 lat), dotyczy jedynie kobiet, które ukończyły 16 lat. Ślub umożliwia pełnienie władzy rodzicielskiej. Do zawarcia małżeństwa w takim wypadku niezbędna jest zgoda sądu. Jest to więc możliwe jeżeli dziewczyna ma minimum 16 lat, a jej partner skończył 18 lat. Nie ma takiej możliwości, jeżeli oboje są niepełnoletni lub jeżeli niepełnoletni jest chłopak, a jego partnerka ma już 18 lat.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zgodę sądu na małżeństwo?

 1. Napisać wniosek o wydanie zezwolenia na małżeństwo, w którym:
  – zostanie opisana sytuacja obu osób, które chcą zawrzeć związek np. gdzie i z kim mieszkają, jakie mają warunku, z czego się utrzymują, czy się uczą itp.
  – zostanie podany powód starania się o to pozwolenie, czyli np. że dziewczyna jest w ciąży i zarówno chłopak, jak i dziewczyna chcą zapewnić dziecku możliwość wychowania w pełnej rodzinie.
 2. Wniosek może być w formie podania napisanego odręcznie lub na komputerze.
 3. Wniosek musi być podpisany odręcznie.
 4. Wniosek składa dziewczyna (gdyż to ona prosi o pozwolenie sądu).
 5. Wniosek składany jest w sądzie rodzinnymi i opiekuńczym w miejscu zamieszkania.
 6. Do wniosku trzeba załączyć:
  – odpis aktu urodzenia dziewczyny (bierze się go z Urzędu Stanu Cywilnego),
  – odpis aktu urodzenia chłopaka / mężczyzny,
  – dowód wniesienia opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z kosztów z powodu trudnej sytuacji materialnej / finansowej.
 7. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dziewczyny poprą jej wniosek o zezwolenie na małżeństwo, warto aby taka opinia także była dołączona do wniosku.

W przypadku chęci zawarcia małżeństwa i złożenia w tej sprawie wniosku do sądu, warto skorzystać z pomocy prawnika. Mapę punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna znajdziecie tu: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Blog jest prowadzony w ramach projektu THE BOND (Więź) realizowanego w Programie ERASMUS +

Jeśli chcesz pomóc nieletnim matkom i wesprzeć inicjatywę budowy domu, w którym będą mogły mieszkać ze swoimi dziećmi zajrzyj na stronę akcji społecznej prowadzonej przez firmę kosmetyczną BANDI i Fundację po DRUGIE.

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa