DZIECI W POPRAWCZAKU

Jedną z dobrych praktyk, którą Fundacja po DRUGIE realizuje od lat w pracy z młodzieżą jest projekt „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ”, w którym wykorzystywane są specjalne lalki symulujące zachowania niemowląt. Lalka płacze, wymaga przewijania, karmienia, kołysania do snu. Uczestnicy projektu dostają pod opiekę symulator i przez kilka dni opiekują się nim jak prawdziwym dzieckiem.

Poprzez doświadczenie mogą dowiedzieć się czy są gotowi do rodzicielstwa, poznać trudności z niego wynikające i w efekcie w sposób bardziej świadomy podejmować życiowe decyzje.

Podczas realizacji projektu w Zakładzie Poprawczym w Godzisku Wielkopolskim powstał film dokumentalny, który z jednej strony opowiada o wychowankach i ich złożonych losach, z drugiej zaś opowiada o naszym projekcie.

Więcej o specjalnych lalkach, które są pomocne w pracy z młodzieżą dowiecie się ze strony internetowej: www.esymulatory.pl

Gdy matka jest osobą pełnoletnią

Młode kobiety, które osiągnęły pełnoletniość przed porodem są w dużo lepszej sytuacji prawnej, niż te, które urodziły dziecko przed ukończeniem 18 roku życia. Przede wszystkim może samodzielnie decydować o sobie i o dziecku (chyba, że istnieją inne, wyjątkowe okoliczności jak na przykład ubezwłasnowolnienie bądź umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej czy opiekuńczo-wychowawczej) – wybrać szpital, decydować o rodzaju porodu (wspólnie z lekarzem), samodzielnie wypisać siebie i dziecko ze szpitala, wypełnić wszystkie dokumenty i załatwić formalności związane z urodzeniem dziecka.

Warto wiedzieć, że każdej kobiecie od początku ciąży aż do 6 tygodni po porodzie (do ukończenia tzw. połogu) przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna. Nie jest wymagana inna podstawa ubezpieczenia (umowa o pracę, zlecenie, status studenta). Aby przysługiwało jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 złotych należy być pod opieką lekarza ginekologa od maksymalnie 10 tygodnia ciąży, czyli należy założyć tzw. kartę ciąży i regularnie chodzić na wizyty. W okresie ciąży każda kobieta powinna wykonywać badania (zgodne z kalendarzem badań kobiet w ciąży) takie jak badania krwi, moczu, usg, pomiary wagi i ciśnienia, a także w ostatnich tygodniach ktg. Przed samym porodem warto też zapisać się do szkoły rodzenia, która może być zarówno bezpłatna, jak i płatna.

Samo przyjęcie porodu i opieka poporodowa nad matką i noworodkiem jest tzw. świadczeniem gwarantowanym, tzn. bezpłatnym i przysługującym każdej kobiecie. Można jednak zawsze skorzystać z dodatkowych, odpłatnych udogodnień, np. osobnego pokoju, basenu z wodą, itp. Po wyborze szpitala warto więc zapoznać się z regulaminem oddziału ginekologicznego, żeby wiedzieć dokładnie czego można się spodziewać na miejscu.

Blog jest prowadzony w ramach projektu THE BOND (Więź) realizowanego w Programie ERASMUS +

Jeśli chcesz pomóc nieletnim matkom i wesprzeć inicjatywę budowy domu, w którym będą mogły mieszkać ze swoimi dziećmi zajrzyj na stronę akcji społecznej prowadzonej przez firmę kosmetyczną BANDI i Fundację po DRUGIE.

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa