Seminarium dotyczące nastoletniego rodzicielstwa

W poniższych linkach znajdziecie zapis międzynarodowego seminarium pt. „Więź – w imię dziecka i rodziny”, które odbyło się w ramach podsumowania projektu THE BONE realizowanego w programie Erasmus+.

DZIEŃ PIERWSZY

Wprowadzenie:
Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE
Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”


O potrzebie więzi w procesie socjalizacji słów kilka
Prof. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Dobro dziecka
dr hab. prof. UW Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Macierzyństwo nastolatek. Stan wiedzy i kierunki badań w Polsce.
Katarzyna Siotor, Łukasz Dryńkowski, Naukowe Koło Resocjalizacji Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Wczesne rodzicielstwo jako punkt zwrotny. Perspektywa kryminologii drogi życiowej i pedagogiki resocjalizacyjnej.
dr hab. prof. UŁ Renata Szczepanik, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Prawne aspekty nastoletniego macierzyństwa i tacierzyństwa
dr Małgorzata Dziewanowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja po DRUGIE

Rodzicielstwo zastępcze – wsparcie czy zagrożenie dla więzi między matką i dzieckiem
Anna Krawczak, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, Uniwersytet Warszawski

ZAPIS PIERWSZEGO DNIA

DZIEŃ DRUGI

DOBRE PRAKTYKI I ROZWIĄZANIA

Wprowadzenie
Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

Potrzeby rozwojowe matki, która jeszcze jest dzieckiem
Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog, Fundacja po DRUGIE

Praca z nieletnią matką w warunkach placówki resocjalizacyjnej
Ireneusz Stawiński, Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Młodociane macierzyństwo w warunkach MOW
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku Sebastian Matułojć

Szanse i zagrożenia w procesie wspierania nieletnich matek- studium przypadku
Edyta Wojtasińska, mama zastępcza, psychopedagog, trener, Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Funkcje społeczne architektury na przykładzie projektu domu dla nastoletnich usamodzielniających się matek i ich dzieci
Jan Kucza-Kuczyński, starszy architekt, koordynator projektów i procesów w WXCA, współautor projektu domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci

Wsparcie nastoletnich uczennic w ciąży i matek w środowisku szkolnym na podstawie doświadczeń pracowników szkoły.
dr Alicja Zbierzchowska Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

Przepis na miłość
Anna Gołębiewska i Aneta Matyja, Zakład Poprawczy w Laskowcu

ZAPIS DRUGIEGO DNIA

Blog jest prowadzony w ramach projektu THE BOND (Więź) realizowanego w Programie ERASMUS +

Jeśli chcesz pomóc nieletnim matkom i wesprzeć inicjatywę budowy domu, w którym będą mogły mieszkać ze swoimi dziećmi zajrzyj na stronę akcji społecznej prowadzonej przez firmę kosmetyczną BANDI i Fundację po DRUGIE.

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa