Gdy matka nie jest pełnoletnia

Sytuacja, w której młoda mama nie ma jeszcze ukończonych 18 lat wymaga szczególnego wsparcia. W większości kwestii będzie też wymagała zaangażowania sądu rodzinnego, w celu uregulowania sytuacji mamy jak i jej dziecka. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

– jeśli dziewczyna zaszła w ciążę przed ukończeniem 15 roku życia należy się liczyć z tym, że zgodnie z polskim prawem prokuratura ma obowiązek wszcząć postępowanie karne w celu ustalenia czy nie doszło do naruszenia artykułu 200 kodeksu karnego (kontakt seksualny z osobą poniżej 15 roku życia) i może postawić zarzuty karne ojcu dziecka;

– jeśli dziewczyna jest w ciąży i ma ukończone 16 lat, a jej partner 18 lat mogą się starać o wydanie zgody na zawarcie przez nich związku małżeńskiego, która to zgoda motywowana będzie „dobrem zakładanej rodziny”. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego dziewczyna uzyskuje pełnoletność, czyli będzie miała możliwość uzyskania pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem;

– jeśli dziewczyna jest małoletnia i nie może bądź nie planuje zawarcia związku małżeńskiego, po urodzeniu dziecka konieczne będzie sądowe wyznaczenie opiekuna dla dziecka, który będzie sprawował tą funkcję aż do osiągnięcia przez matkę pełnoletności.

Warto też wskazać, że do 18 roku życia każde dziecko ma obowiązek nauki, który może, na wniosek opiekunów małoletniej, być realizowany w formie nauczania indywidualnego.

Blog jest prowadzony w ramach projektu THE BOND (Więź) realizowanego w Programie ERASMUS +

Jeśli chcesz pomóc nieletnim matkom i wesprzeć inicjatywę budowy domu, w którym będą mogły mieszkać ze swoimi dziećmi zajrzyj na stronę akcji społecznej prowadzonej przez firmę kosmetyczną BANDI i Fundację po DRUGIE.

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa