Zabezpieczenie potrzeb dziecka i matki

W ostatnich kilku latach w Polsce zaczęto więcej mówić o macierzyństwie i przeznaczać coraz większe środki na wsparcie rodziców w opiece, wychowywaniu i utrzymaniu dziecka. Warto wskazać co najmniej kilka znaczących zmian:

– wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego z 20 do 52 tygodni (przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę). Oznacza to, że przed okres 52 tygodni matka pobierać może średni 80% swojego wynagrodzenia bez obowiązku świadczenia pracy;

– w przypadku osób niezamożnych istnieje możliwość ubiegania się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 złotych;

– dla kobiet, które nie posiadają żadnych dochodów (bezrobotnych, studentek, itp.) stworzono świadczenie, potocznie nazywane kosiniakowym (od nazwiska polityka, który postulował jego wprowadzenie), wynoszące 1000 złotych, wypłacane co miesiąc przez pierwszy rok życia dziecka;

– niezależnie od dochodów można ubiegać się o świadczenie tzw. 500+, przysługujące na każde dziecko, miesięcznie, od chwili jego urodzenia aż do ukończenia 18 roku życia;

– w szczególnie trudnych sytuacjach można również wystąpić o zasiłki, np. rodzinne, do ośrodka pomocy społecznej.

Istotne jest, że osoba pełnoletnia może samodzielnie składać wnioski o wskazane powyżej świadczenia. W przypadku małoletnich matek robi to opiekun prawny dziecka, który reprezentuje jego interesy aż do czasu, gdy małoletnia matka osiągnie pełnoletniość. 

Blog jest prowadzony w ramach projektu THE BOND (Więź) realizowanego w Programie ERASMUS +

Jeśli chcesz pomóc nieletnim matkom i wesprzeć inicjatywę budowy domu, w którym będą mogły mieszkać ze swoimi dziećmi zajrzyj na stronę akcji społecznej prowadzonej przez firmę kosmetyczną BANDI i Fundację po DRUGIE.

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa